FRÅN FÖRSTA TANKEN TILL SISTA GRADEN

En mekanisk verkstad i Fagersta

GRANTEK FYLLER 20 ÅR

VI FIRAR MED NY HEMSIDA OCH NY GRAFISK PROFIL.

Mekanisk verkstad med anor från 1943 - Still going strong

Grantek AB är en mekanisk verkstad med lång erfarenhet som satsar på att leverera produkter och tjänster inom områdena mekanisk bearbetning, serieproduktion, legotillverkning, reverse engineering, konstruktion, CAD/CAM-teknik, 3D skrivare m.m. Exempelvis nytillverkning enligt kundunderlag, design och optimering av detaljer, tillverkning av finmekanik såsom verktyg, produktions- och specialdetaljer. Vår kunskap och flexibilitet inom materialkunskap samt våra produktionsresurser kombinerat med ett väl utvecklat samarbete med underleverantörer gör att vi kan erbjuda en stor variation av produkter och tjänster.


LÄS MER

Referenser